News & Events

Oficjalnie wystartowały nowe fundusze europejskie.

25.02.2015

 Na lata 2014-2020 Polska otrzyma z Unii Europejskiej ponad 500 miliardów złotych. Na badania naukowe i innowacje - zostanie przeznaczone około 40 mld zł. 20 mld zł zostanie zainwestowane w zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiecej INFO na stronie MIiR

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Kapitał Intelektualny i Edukacja” z projektem E-GREEN JOBS

08.12.2014

Uniwersytet VISTULA był organizatorem 2-dniowej konferencji w Warszawie zatytułowanej: Kapitał Intelektualny i Edukacja, podczas której promowana była innowacyjność i most między edukacją i biznesem.

Projekt StoM w radiu TokFm

29.09.2014

Projekt StoM będzie jednym z tematów audycji Człowiek 2.0 w radiu TokFm. Goście rozmawiać bedą o technologiach semantycznych, ich zastosowaniu i rozwoju.  

MNiSW_nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty"

05.06.2014

MNiSW ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r.

Nowy projekt KE

05.05.2014

Jestesmy partnerem kolejnego projektu finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego KE pt. StoM.

Key Services

Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania w konkursach na szczeblu Komisji Europejskiej, głównie w ramach Programów Ramowych i Programu Asia Invest.

Szkolenia 

Organizujemy szkolenia i warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków w ramach Programów Ramowych, opracowywania budżetu oraz zarządzania projektami europejskimi.

Analizy rynkowe i technologiczne

Analizujemy i definiujemy najlepsze metody strategiczne dla ekspansji biznesowej na zachodnio - europejskim i amerykańskim rynku specjalistycznym.

Transfer technologii 

Promujemy innowacje technologiczne, a także zapewniamy odpowiedni przekaz wiedzy i technologii potrzebnej dla rozwoju produktów i procesów wprowadzanych na rynek zbytu.

Uslugi dla Administracji Publicznej 

Organizujemy wizyty studyjne w instytucjach włoskich dotyczące zarządzania funduszami europejskimi, rewitalizacji obszarów miejskich i zrównoważonego transportu.

On-going projects

 

E-GREEN JOBS: Doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zatrudnionych w zielonym sektorze z wykorzystaniem e-learningu.

Projekt trwa 24 miesiące - od 1 października 2013 do 30 września 2015 i jego celem  jest podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników i pracodawców działających w zielonym sektorze gospodarki w Polsce oraz w innych krajach partnerskich projektu (we Włoszech, Portugalii oraz na Węgrzech) poprzez zastosowanie metody e-learningu w szkoleniu.

  

Projekt SemLib to Market (StoM) opiera się na wynikach badań projektu, zrealizowanego w ramach konkursu „Badania na rzecz MŚP” (FP7-SME-2010-01-262301-SEMLIB), w którym powstały dwa główne składniki oprogramowania ogólnego przeznaczenia: semantycznej adnotacji i systemu rekomendacji. SemLib jest kontynuacją projektu, w którym z powodzeniem wypracowano realizację kluczowych komponentów dla każdego MŚP uczestniczącego w projekcie.
Aby wypełnić lukę między badaniami a rynkiem, wyniki SemLib zostaną zintegrowane w dwie platformy z oprogramowaniem jako usługą.

W sklad konsorcjum wchodzi 5 partnerów z 3 krajów UE: z Włoch, Polski oraz Wielkiej Brytanii.
Okres trwania projektu: 24 miesiące (maj 2014 - kwiecien 2016)

www.stom-project.eu