News & Events

TECHIN na wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

14.10.2013

Józefina Osowska, Project Manager firmy TECHIN, wzięła udział w przedostatniej już edycji wizyt studyjnych, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Jestesmy koordynatorem kolejnego projektu Transferu Innowacji Leonardo da Vinci:

02.10.2013

E-GREEN JOBS: Doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zatrudnionych w zielonym sektorze z wykorzystaniem e-learningu.

Projekt trwa 24 miesiące - od 1 października 2013 do 30 września 2015
 

Nasza firma parnerska na liscie TOP 10!

06.03.2013

Nasza firma partnerska INNOVA SpA wśród pierwszych 10 MŚP, w ostatnim raporcie Komisji Europejskiej.

Prezentacja projektu MASTER

05.10.2012

4-go października 2012 roku projekt MASTER został zaprezentowany podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w Warszawie.

Horyzont 2020

18.09.2012

Program Horyzont 2020 będzie kolejnym programem ramowym UE w zakresie badań i innowacji. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2014-2020, a budżet planowany jest na ok. 80 mld euro.

Key Services

Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania w konkursach na szczeblu Komisji Europejskiej, głównie w ramach Programów Ramowych i Programu Asia Invest.

Szkolenia 

Organizujemy szkolenia i warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków w ramach Programów Ramowych, opracowywania budżetu oraz zarządzania projektami europejskimi.

Analizy rynkowe i technologiczne

Analizujemy i definiujemy najlepsze metody strategiczne dla ekspansji biznesowej na zachodnio - europejskim i amerykańskim rynku specjalistycznym.

Transfer technologii 

Promujemy innowacje technologiczne, a także zapewniamy odpowiedni przekaz wiedzy i technologii potrzebnej dla rozwoju produktów i procesów wprowadzanych na rynek zbytu.

Uslugi dla Administracji Publicznej 

Organizujemy wizyty studyjne w instytucjach włoskich dotyczące zarządzania funduszami europejskimi, rewitalizacji obszarów miejskich i zrównoważonego transportu.

On-going projects

 

E-GREEN JOBS: Doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zatrudnionych w zielonym sektorze z wykorzystaniem e-learningu.

Projekt trwa 24 miesiące - od 1 października 2013 do 30 września 2015 i jego celem  jest podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników i pracodawców działających w zielonym sektorze gospodarki w Polsce oraz w innych krajach partnerskich projektu (we Włoszech, Portugalii oraz na Węgrzech) poprzez zastosowanie metody e-learningu w szkoleniu.